Category: Pure Puer Tea

Trà Phổ Nhĩ

Trà phổ nhĩ là gì? Rất nhiều bạn có định nghĩa trà Phổ Nhĩ dựa trên kinh nghiệm lần đầu tiên thưởng thức: trà đúc thành bánh, nước trà đỏ đậm và có mùi mốc … Một cách khoa học, trà Phổ Nhĩ là loại trà trải qua quá trình lên men sau chế biến,…